240_tribals_hurt_by_coal_mining

ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲ਼ਾ-ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰ (ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2021

ਕੋਲ਼ਾ-ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰ (ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਕਾਨੂੰਨ-1957 ਵਿੱਚ 2021 ਦੀ ਸੋਧ, ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਘੱਟ-ਤੋਂ-ਘੱਟ ਸੰਭਵ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।

Continue reading

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਦਾਵ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ “ਗੈਰ ਅਭਿਨੈਸ਼ੀਲ –ਨਿਕੰਮੀਆਂ- ਸੰਪਤੀਆਂ” (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਜਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਬਦ-ਤੋਂ-ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ।

Continue reading