ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਦਾਵ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ “ਗੈਰ ਅਭਿਨੈਸ਼ੀਲ –ਨਿਕੰਮੀਆਂ- ਸੰਪਤੀਆਂ” (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਜਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਬਦ-ਤੋਂ-ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ।

Continue reading