ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਉਦੇਸ਼

ਜਦੋਂ ਕੋਇਲਾ ਕੱਢਣਾ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੁਨਾਫ਼ੇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਅੱਜ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲਾ ਕੱਢਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਨਾਫ਼ੇਦਾਰ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਟਰਜੀਕਲ ਕੋਇਲਾ (ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਇਲਾ) ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਇਲਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲਮੂਨੀਅਮ ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫ਼ਰਟੀਲਾਈਜਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Continue reading